„Rodzina to jedyna drużyna”

 

fio

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

REKRUTACJA 27.04.2017 r. – 10.05.2017 r . !

Rodzina to jedna drużyna

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej, serdecznie zaprasza do udziału w  projekcie pn. Rodzina to jedna drużyna, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału zapraszamy: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub też osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny- korzystających z pomocy OPS w Korzennej.

Zaplanowane działania dla uczestników projektu to :

Warsztaty „ Z ołówkiem w ręce” –  zajęcia rysunku dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych ( szkic, plakat, martwa natura, pejzaże itp.) Efekty prac uczestników warsztatów zostaną zaprezentowano, na zorganizowanej powarsztatowej wystawie, połączonej z wystawą znanego lokalnego artysty.

Warsztaty „ Bliżej nieba” – integracyjne zajęcia modelarskie dla  synów i ojców. W warsztatach przewidziano udział 13 osób w tym  10 uczestników projektu oraz 3 ojców ( wolontariuszy) Ojcowie na zaproszenie swoich synów będą wspólnie pracować nad stworzeniem niepowtarzalnych modeli latających ( samoloty, latawce itp.)

Warsztaty „ Kuchni regionalnej” – integracyjne zajęcia z zakresu kuchni regionalnej dla córek i matek. Warsztaty zaplanowano w jednej grupie dla 13 osób, w tym 10 uczestników projektu oraz 3 mam ( wolontariuszy)

Warsztaty „ Poczytaj mi mam, poczytaj mi tato” – literackie zajęcia dla dzieci i rodziców. Warsztaty będą odbywały się w jednej grupie 14 osobowej w tym 10 uczestników projektu i 4 rodziców ( wolontariuszy). Celem warsztatów jest integracja rodziców i dzieci połączona z tworzeniem wspólnych opowiadań.

Warsztaty „ Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj” – zajęcia polegające na organizacji i planowaniu dwóch wyjazdów dla wszystkich uczestników projektu. Weźmie w nich udział 10 osób.

Warsztaty „ Problem do rozwiązania”  – zajęcia będą prowadzone dla trzech 5 – osobowych grup ( łącznie 15 uczestników) W trakcie warsztatów wypracowano zostaną 3 projekty odnoszące się do najbliższego otoczenia uczestników ( np. związanych z problemami słabych więzi rodzinnych, grupami zagrożonymi wykluczeniem itp.)

Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w przynajmniej  1 wycieczce zaplanowanej podczas warsztatów „ zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj”.

Wszystkie proponowane formy wsparcia są BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy !

Proponowane miejsca poszczególnych warsztatów

Lp. Zajęcia Grupy Liczba uczestników
1. Warsztaty

Z ołówkiem w ręce

Grupa I – DK Wojnarowa 10
2. Warsztaty

Bliżej nieba

Grupa I –  Pracownia Dworska 10
3. Warsztaty

Kuchni regionalnej

Grupa I – DK Jasienna 10
4. Warsztaty

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato

Grupa I – Gminna Biblioteka w Korzennej 10
5. Warsztaty

Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj

Grupa I  – Dwór w Korzennej 10
6. Warsztaty

Problem do rozwiązania

Grupa I – CSK Korzenna

Grupa II – DK Lipnica

Grupa III – DK Siedlce

5

5

5

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Centrum Kultury w Korzennej ( Dwór) w okresie od 27. 04.2017 r. do 10 .05.2017 r w godzinach od 07.00 do 15.00

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zgoda na udział w projekcie

regulamin_rekrutacji_fio__2017

About The Author

Monika Stawiarska

Other posts by

Author his web site

27

04 2017

Your Comment