Drugi etap pomocy żywnościowej – podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność dla osób najuboższych. Celem programu jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących poprzez dostarczenie artykułów spożywczych pierwszej potrzeby.
Po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wójtem Gminy Korzenna zaangażowało się w pozyskanie 7500 kg artykułów spożywczych. Koszyk przekazanych produktów żywnościowych trafił do 699 osób z 141 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z terenu Gminy Korzenna dnia 15 stycznia 2015 roku.

Kolejny raz dziękujemy wszystkich, którzy wzięli udział w zorganizowaniu  pomocy żywnościowej. Dziękujemy szczególnie stowarzyszeniu BELFER za pomoc w wydawaniu paczek.

Tekst: Monika S.

About The Author

admin

Other posts by

Author his web site

19

01 2015

Comments are closed.