Fabryka pomysłów – mali przedsiębiorcy z Korzennej

fio

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej oraz Sklepem Muzycznym AMADEUSZ, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. Fabryka pomysłów – mali przedsiębiorcy z Korzennej, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Do udziału zapraszamy: dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat (104 osoby), zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna, lub uczęszczające do jednej ze szkół w GK. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub utrzymujących się wyłącznie z małych, nierentownych gospodarstw rolnych, czy też osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny.
Zaplanowane działania dla uczestników projektu:
  • Warsztaty przedsiębiorczości – 20 osób ( 4 grupy x 5 osób)
  • „ Fabryka zabawek” – warsztaty robienia zabawek 64 osoby ( 8 grup x 8 osób)
  • Warsztaty organizacji i planowania- 20 osób (2 grupy x 10 osób)

Ponadto dla wszystkich uczestników – wyjazd na 2 wycieczki zaplanowane podczas warsztatów planowania i organizacji, happening integracyjny „ Dzień Przedsiębiorczości”, catering w trakcie zajęć, ubezpieczenie na czas trwania zajęć.

Aby zapisać się na zajęcia, należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową.
Karta  jak   i  informacje   dotyczące   projektu  dostępne   są  także na   stronie   internetowej:  www.korzenna.pl,
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Centrum Kultury w Korzennej (Dwór) w okresie od 11. 05.2016 r. do 27.05.2016 r w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz 29.05.2016 na stoisku promocyjnym, podczas Gminnego Dnia Rodziny w Koniuszowej.

 

Karta zgłoszenia

REGULAMIN REKRUTACJI

About The Author

Monika Stawiarska

Other posts by

Author his web site

11

05 2016

Your Comment