Wsparcie z Banku Żywności

Ponad 34 000 kg żywności Stowarzyszenie Korzenie pozyskało z Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy w 2015 roku. Wsparcie żywnościowe otrzymało 872 osoby z 187 rodzin.

W styczniu i w lutym tego roku do mieszkańców trafiło już blisko 15 000 kg artykułów żywnościowych. Program ten będzie kontynuowany także w następnych miesiącach.

About The Author

Monika Stawiarska

Other posts by

Author his web site

21

02 2016

Your Comment