Żywność dla potrzebujących

pead_largeStowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna „KORZENIE” wraz z Wójtem Gminy Korzenna panem mgr Leszkiem Skowronem w okresie przedświątecznym zorganizowało pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Korzenna w postaci paczek żywnościowych.

Akcję przeprowadzono 12 grudnia 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korzennej wytypowano 520 osób z 101 rodzin, do których trafiło 5 650,20 kilogramów żywności.

papiez

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w zorganizowaniu  pomocy żywnościowej, w szczególności dla pani Marii Marcinowskiej Prezesa Stowarzyszenia BELFER za pomoc w wydawaniu paczek.

Drugi etap w/w pomocy żywnościowej zostanie przeprowadzony dnia 15 stycznia 2015r., w którym zostaną przekazane kolejne paczki z żywnością dla potrzebujących rodzin w Gminie Korzenna.

Tekst: Monika S.

About The Author

admin

Other posts by

Author his web site

14

01 2015

Comments are closed.