Author Archive

Gminny Dzień Rodziny – Koniuszowa 29.05.2016

plakat-internet

23

05 2016

Konkurs piosenki turystycznej – zapisy

piosenka turystycznaStowarzyszenie „Korzenie”, Gmina Korzenna oraz Centrum Kultury w Korzennej zapraszają do udziału w drugiej edycji Konkursu Piosenki Turystycznej „Szła piosenka leśną drogą”. Zgłoszenia są przyjmowane do 24 kwietnia.

Trzy dni później (od godz. 10) przewidziano przesłuchania konkursowe w Domu Kultury w Mogilnie.

Konkurs jest skierowany do osób z trzech kategorii wiekowych – kl. 0-3 szkół podstawowych, kl. 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjum. Laureaci otrzymają dyplomy, a także nagrody rzeczowe. Finał konkursu będzie towarzyszył tegorocznej „Majówce na Bukowcu”.

W załącznikach umieszczono regulamin i kartę zgłoszeniową:

—–> karta zgłoszeniowa <—–

—–> Regulamin <—–

01

04 2016

„Skazani na sukces”

FIO_MPiPS_logo1Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Korzenna do udziału w realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna „KORZENIE” w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej projekcie pn. „Skazani na sukces”.

Pozyskano na ten cel środki finansowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Działania będą realizowane w okresie maj – październik 2015 r. Wyznaczonym celem projektu jest wzrost integracji oraz zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Korzenna. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub utrzymujących się wyłącznie z małych, nierentownych gospodarstw rolnych lub osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny.

Realizacja warsztatów została przewidziana na okres wakacji 2015 r. Można zapisać się na jeden z poniższych rodzajów zajęć:
– warsztaty przedsiębiorczości (4 grupy x 5 osób) – polegające na zaplanowaniu i poprowadzeniu na programie-symulatorze własnych firm, ponadto pomysły na biznes poszczególnych grup zostaną zamieszczone na stronie internetowej i poddane głosowaniu, zwycięska grupa, której pomysł zostanie oceniony najwyżej, otrzyma atrakcyjne nagrody, pozostałe grupy również otrzymają upominki za udział w warsztatach.
– warsztaty art-recyklingu (4 grupy x 5 osób) – polegające na przerabianiu np. nienoszonej odzieży na torebki i torby, etui na telefony, piórniki, zabawki, biżuterię (np. korale z materiału, guzików itp.), w trakcie warsztatów wykorzystane zostaną motywy ludowe jako sposób na łączenie lokalnych dóbr kultury z działaniami ekologicznymi.
– warsztaty ludowej sztuki użytkowej np. garncarstwa, rzeźby użytkowej (4 grupy x 5 osób) – szczegółowa tematyka warsztatów zostanie dobrana w zależności od zainteresowań uczestników, warsztaty będą miały związek z tzw. ginącymi zawodami, będą też prezentowały sposób na wykorzystanie lokalnych dóbr kultury w celu prowadzenia ciekawego biznesu w naszym rejonie.

Ponadto dla wszystkich uczestników – wyjazd na ściankę wspinaczkową, impreza integracyjna „Dzień przedsiębiorczości”, catering w trakcie zajęć, ubezpieczenie na czas trwania zajęć, materiały szkoleniowe (pendrive’y, smycze, notatniki).

Do projektu zakwalifikujemy 60 osób.

Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń można składać w terminie 15 – 29 maja 2015 r. w siedzibie Centrum Kultury w Korzennej (Dwór) u Pani Magdaleny Gut.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszeń dostępne są poniżej oraz w wersji papierowej w Centrum Kultury w Korzennej.

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY do pobrania w wersji elektronicznej:

—–> REGULAMIN REKRUTACJI <—–

—–> KARTA ZGŁOSZENIA <—–

11

05 2015

Drugi etap pomocy żywnościowej – podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność dla osób najuboższych. Celem programu jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących poprzez dostarczenie artykułów spożywczych pierwszej potrzeby.
Po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wójtem Gminy Korzenna zaangażowało się w pozyskanie 7500 kg artykułów spożywczych. Koszyk przekazanych produktów żywnościowych trafił do 699 osób z 141 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z terenu Gminy Korzenna dnia 15 stycznia 2015 roku.

Kolejny raz dziękujemy wszystkich, którzy wzięli udział w zorganizowaniu  pomocy żywnościowej. Dziękujemy szczególnie stowarzyszeniu BELFER za pomoc w wydawaniu paczek.

Tekst: Monika S.

19

01 2015

Żywność dla potrzebujących

pead_largeStowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna „KORZENIE” wraz z Wójtem Gminy Korzenna panem mgr Leszkiem Skowronem w okresie przedświątecznym zorganizowało pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Korzenna w postaci paczek żywnościowych.

Akcję przeprowadzono 12 grudnia 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korzennej wytypowano 520 osób z 101 rodzin, do których trafiło 5 650,20 kilogramów żywności.

papiez

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w zorganizowaniu  pomocy żywnościowej, w szczególności dla pani Marii Marcinowskiej Prezesa Stowarzyszenia BELFER za pomoc w wydawaniu paczek.

Drugi etap w/w pomocy żywnościowej zostanie przeprowadzony dnia 15 stycznia 2015r., w którym zostaną przekazane kolejne paczki z żywnością dla potrzebujących rodzin w Gminie Korzenna.

Tekst: Monika S.

14

01 2015