Author Archive

Problem do rozwiązania

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Problem do rozwiązania”

top1

 

Stowarzyszenie na rzecz integracji rozwoju i promocji gminy Korzenna „KORZENIE” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 – 16 lat mieszkające na terenie gminy Korzenna lub uczęszczające do jednej ze szkół w GK,  do udziału w projekcie pn. „Problem do rozwiązania”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
W ramach projektu zaplanowano 6 różnorodnych warsztatów oraz konferencję podsumowującą:
– Warsztaty „Problem do rozwiązania”,
– Warsztaty „Eco cuda”,
– Warsztaty „Gotuj lokalnie”,
– Warsztaty „Pokaż się od najlepszej strony:,
– Warsztaty „Akademia programowania,
– Warsztaty „Wspólna grządka”
Jedna osoba będzie mogła uczestniczyć w jednym bloku warsztatowym oraz konferencji podsumowującej. W przypadku większej ilości chętnych możliwym będzie zakwalifikowanie większej liczby uczestników do projektu, jednakże wyłącznie wówczas, gdy nie wpłynie to na jakość i efektywność zajęć oraz budżet i harmonogram działań. Zapewniamy profesjonalnych prowadzących oraz potrzebne materiały.
Projekt skierowany jest do 65 dzieci i młodzieży z terenu gminy Korzenna oraz uczniów uczęszczających do jednej ze szkół w GK. Termin realizacji działań: czerwiec – listopad 2021 r.
Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach, wypełnij wraz z rodzicami „zgodę na uczestnictwo” i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu oraz w jakim terminie odbędzie się pierwsze spotkanie. Formularz zgody oraz dodatkowe informacje dotyczące projektu dostępne są w biurze projektu Wojnarowa 305 (filia biblioteki), na stronach internetowych: www.korzenie.org.pl, www.gbpkorzenna.pl, www.ck.wkorzennej.pl. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie proszę dostarczyć do biura projektu Wojnarowa 305 (filia biblioteki), ewentualnie można przesłać skanem na adres mswierad52@gmail.pl (w późniejszym terminie należy dostarczyć oryginał zgłoszenia) w okresie od 02.07.2021 r. do 10.07.2021 r.

regulamin_rekrutacji FIO 2021

zgoda na_uczestnictwo FIO 2021

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

01

07 2021

Tworzymy markę Śliwkowego szlaku

sliwkowy_szlak-page-001 (2)
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” to Lokalna Grupa Działania skupiająca 7 małopolskich gmin: Czchów, Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Korzenna (powiat nowosądecki) oraz Lipnica Murowana (powiat bocheński). Stowarzyszenie powstało w 2008 roku.
Siedem gmin należących do Stowarzyszenia to bogactwo historii, tradycji i kultury. To ogromny potencjał możliwości dalszego rozwoju z wykorzystaniem wszystkiego tego, co u nas najcenniejsze. Motywem przewodnim obszaru stał się śliwkowy szlak, a charakterystycznym łącznikiem śliwka, będąca symbolem tradycji i kultury mieszkańców.

Śliwkowy Szlak wiedzie przez wszystko to, co w naszych gminach ciekawe i warte pokazania. Znajdziemy więc tu nie tylko liczne sady i to co z przetwórstwem owoców jest związane, ale także bogate dziedzictwo duchowe i materialne pokoleń, obiekty sportowe umożliwiające aktywny wypoczynek, a także całą infrastrukturę turystyczną pozwalającą na spędzenie czasu z dala od miejskiego zgiełku.

Przyszłość „Śliwkowego Szlaku” wyznaczają różnorodne działania w oparciu o najważniejszy cel, jakim jest rozwój tego obszaru skoncentrowany na podniesieniu jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem i poszanowaniem naszej najmocniejszej strony, czyli wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Więcej: nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=1013

 

 

 

 

05

08 2020

Studio grafiki

mk

Na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Korzenna zawsze może liczyć !

„Studio grafiki-pomysł na medal”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Utworzenie studia grafiki w Centrum Kultury w Korzennej to  projekt, który uzyskał wsparcie ze środków Ministerstwa Kultury w Dziedzictwa Narodowego  w kwocie 72.000,00 złotych.

Kwota przeznaczona jest na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem graficznym, zestawu multimedialnego, plotera drukującego, filtra węglowego oraz zestawu mebli.

Studio pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy, podniesie standardy i jakość usług w zakresie edukacji oraz zapewni doskonałe warunki do rozwijania swoich pasji.

 

19

08 2017

„Rodzina to jedyna drużyna”

 

fio

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

REKRUTACJA 27.04.2017 r. – 10.05.2017 r . !

Rodzina to jedna drużyna

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej, serdecznie zaprasza do udziału w  projekcie pn. Rodzina to jedna drużyna, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału zapraszamy: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub też osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny- korzystających z pomocy OPS w Korzennej.

Zaplanowane działania dla uczestników projektu to :

Warsztaty „ Z ołówkiem w ręce” –  zajęcia rysunku dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych ( szkic, plakat, martwa natura, pejzaże itp.) Efekty prac uczestników warsztatów zostaną zaprezentowano, na zorganizowanej powarsztatowej wystawie, połączonej z wystawą znanego lokalnego artysty.

Warsztaty „ Bliżej nieba” – integracyjne zajęcia modelarskie dla  synów i ojców. W warsztatach przewidziano udział 13 osób w tym  10 uczestników projektu oraz 3 ojców ( wolontariuszy) Ojcowie na zaproszenie swoich synów będą wspólnie pracować nad stworzeniem niepowtarzalnych modeli latających ( samoloty, latawce itp.)

Warsztaty „ Kuchni regionalnej” – integracyjne zajęcia z zakresu kuchni regionalnej dla córek i matek. Warsztaty zaplanowano w jednej grupie dla 13 osób, w tym 10 uczestników projektu oraz 3 mam ( wolontariuszy)

Warsztaty „ Poczytaj mi mam, poczytaj mi tato” – literackie zajęcia dla dzieci i rodziców. Warsztaty będą odbywały się w jednej grupie 14 osobowej w tym 10 uczestników projektu i 4 rodziców ( wolontariuszy). Celem warsztatów jest integracja rodziców i dzieci połączona z tworzeniem wspólnych opowiadań.

Warsztaty „ Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj” – zajęcia polegające na organizacji i planowaniu dwóch wyjazdów dla wszystkich uczestników projektu. Weźmie w nich udział 10 osób.

Warsztaty „ Problem do rozwiązania”  – zajęcia będą prowadzone dla trzech 5 – osobowych grup ( łącznie 15 uczestników) W trakcie warsztatów wypracowano zostaną 3 projekty odnoszące się do najbliższego otoczenia uczestników ( np. związanych z problemami słabych więzi rodzinnych, grupami zagrożonymi wykluczeniem itp.)

Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w przynajmniej  1 wycieczce zaplanowanej podczas warsztatów „ zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj”.

Wszystkie proponowane formy wsparcia są BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy !

Proponowane miejsca poszczególnych warsztatów

Lp. Zajęcia Grupy Liczba uczestników
1. Warsztaty

Z ołówkiem w ręce

Grupa I – DK Wojnarowa 10
2. Warsztaty

Bliżej nieba

Grupa I –  Pracownia Dworska 10
3. Warsztaty

Kuchni regionalnej

Grupa I – DK Jasienna 10
4. Warsztaty

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato

Grupa I – Gminna Biblioteka w Korzennej 10
5. Warsztaty

Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj

Grupa I  – Dwór w Korzennej 10
6. Warsztaty

Problem do rozwiązania

Grupa I – CSK Korzenna

Grupa II – DK Lipnica

Grupa III – DK Siedlce

5

5

5

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Centrum Kultury w Korzennej ( Dwór) w okresie od 27. 04.2017 r. do 10 .05.2017 r w godzinach od 07.00 do 15.00

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zgoda na udział w projekcie

regulamin_rekrutacji_fio__2017

27

04 2017

Pomoc żywnościowa

POPZ-logotypy_mini

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Stowarzyszeniu KORZENIE, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie KORZENIE objęło wsparciem żywnościowym 872 osób.

29

11 2016

Fabryka pomysłów – mali przedsiębiorcy z Korzennej

fio

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej oraz Sklepem Muzycznym AMADEUSZ, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. Fabryka pomysłów – mali przedsiębiorcy z Korzennej, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Do udziału zapraszamy: dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat (104 osoby), zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna, lub uczęszczające do jednej ze szkół w GK. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub utrzymujących się wyłącznie z małych, nierentownych gospodarstw rolnych, czy też osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny.
Zaplanowane działania dla uczestników projektu:
  • Warsztaty przedsiębiorczości – 20 osób ( 4 grupy x 5 osób)
  • „ Fabryka zabawek” – warsztaty robienia zabawek 64 osoby ( 8 grup x 8 osób)
  • Warsztaty organizacji i planowania- 20 osób (2 grupy x 10 osób)

Ponadto dla wszystkich uczestników – wyjazd na 2 wycieczki zaplanowane podczas warsztatów planowania i organizacji, happening integracyjny „ Dzień Przedsiębiorczości”, catering w trakcie zajęć, ubezpieczenie na czas trwania zajęć.

Aby zapisać się na zajęcia, należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową.
Karta  jak   i  informacje   dotyczące   projektu  dostępne   są  także na   stronie   internetowej:  www.korzenna.pl,
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Centrum Kultury w Korzennej (Dwór) w okresie od 11. 05.2016 r. do 27.05.2016 r w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz 29.05.2016 na stoisku promocyjnym, podczas Gminnego Dnia Rodziny w Koniuszowej.

 

Karta zgłoszenia

REGULAMIN REKRUTACJI

11

05 2016

Pomoc żywnościowa

pomoc żywnościowa

16 i 27 kwietnia 2016r.

w tych dniach Stowarzyszenie Korzenie przekaże paczki żywnościowe pozyskane przy współpracy z Bankiem Żywności wszystkim mieszkańcom Gminy Korzenna, którzy objęci są Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

18

04 2016

Jabłka

Już 10 marca 2016 roku

Stowarzyszenie KORZENIE

przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korzennej

będzie przekazywać JABŁKA

dla wszystkich osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

 

Natomiast 15 marca 2016 roku

wydawane będą paczki żywnościowe.

 

04

03 2016

Warsztaty edukacji ekonomicznej

Dnia 22 lutego 2016 roku w Dworze w Korzennej o godzinie 10.00 i 12.00 zostaną przeprowadzone warsztaty edukacji ekonomicznej. Skierowane są one dla osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Stowarzyszenie KORZENIE oraz Bank Żywności w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich uczestników objętych programem.

POPZ-logotypy_mini

21

02 2016

Warsztaty kulinarne

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko paczki z artykułami spożywczymi. Kolejny już raz 9 lutego 2016 roku w Dworze w Korzennej odbyły się warsztaty żywieniowe i kulinarne. Zgodnie z wytycznymi Programu w warsztatach mogli wziąć udział wszyscy, który byli zakwalifikowani do pomocy żywnościowej.

21

02 2016