Archive for the ‘Aktualności’Category

Problem do rozwiązania

Zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Problem do rozwiązania”

top1

 

Stowarzyszenie na rzecz integracji rozwoju i promocji gminy Korzenna „KORZENIE” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 – 16 lat mieszkające na terenie gminy Korzenna lub uczęszczające do jednej ze szkół w GK,  do udziału w projekcie pn. „Problem do rozwiązania”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
W ramach projektu zaplanowano 6 różnorodnych warsztatów oraz konferencję podsumowującą:
– Warsztaty „Problem do rozwiązania”,
– Warsztaty „Eco cuda”,
– Warsztaty „Gotuj lokalnie”,
– Warsztaty „Pokaż się od najlepszej strony:,
– Warsztaty „Akademia programowania,
– Warsztaty „Wspólna grządka”
Jedna osoba będzie mogła uczestniczyć w jednym bloku warsztatowym oraz konferencji podsumowującej. W przypadku większej ilości chętnych możliwym będzie zakwalifikowanie większej liczby uczestników do projektu, jednakże wyłącznie wówczas, gdy nie wpłynie to na jakość i efektywność zajęć oraz budżet i harmonogram działań. Zapewniamy profesjonalnych prowadzących oraz potrzebne materiały.
Projekt skierowany jest do 65 dzieci i młodzieży z terenu gminy Korzenna oraz uczniów uczęszczających do jednej ze szkół w GK. Termin realizacji działań: czerwiec – listopad 2021 r.
Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach, wypełnij wraz z rodzicami „zgodę na uczestnictwo” i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu oraz w jakim terminie odbędzie się pierwsze spotkanie. Formularz zgody oraz dodatkowe informacje dotyczące projektu dostępne są w biurze projektu Wojnarowa 305 (filia biblioteki), na stronach internetowych: www.korzenie.org.pl, www.gbpkorzenna.pl, www.ck.wkorzennej.pl. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie proszę dostarczyć do biura projektu Wojnarowa 305 (filia biblioteki), ewentualnie można przesłać skanem na adres mswierad52@gmail.pl (w późniejszym terminie należy dostarczyć oryginał zgłoszenia) w okresie od 02.07.2021 r. do 10.07.2021 r.

regulamin_rekrutacji FIO 2021

zgoda na_uczestnictwo FIO 2021

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

01

07 2021

Tworzymy markę Śliwkowego szlaku

sliwkowy_szlak-page-001 (2)
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” to Lokalna Grupa Działania skupiająca 7 małopolskich gmin: Czchów, Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Korzenna (powiat nowosądecki) oraz Lipnica Murowana (powiat bocheński). Stowarzyszenie powstało w 2008 roku.
Siedem gmin należących do Stowarzyszenia to bogactwo historii, tradycji i kultury. To ogromny potencjał możliwości dalszego rozwoju z wykorzystaniem wszystkiego tego, co u nas najcenniejsze. Motywem przewodnim obszaru stał się śliwkowy szlak, a charakterystycznym łącznikiem śliwka, będąca symbolem tradycji i kultury mieszkańców.

Śliwkowy Szlak wiedzie przez wszystko to, co w naszych gminach ciekawe i warte pokazania. Znajdziemy więc tu nie tylko liczne sady i to co z przetwórstwem owoców jest związane, ale także bogate dziedzictwo duchowe i materialne pokoleń, obiekty sportowe umożliwiające aktywny wypoczynek, a także całą infrastrukturę turystyczną pozwalającą na spędzenie czasu z dala od miejskiego zgiełku.

Przyszłość „Śliwkowego Szlaku” wyznaczają różnorodne działania w oparciu o najważniejszy cel, jakim jest rozwój tego obszaru skoncentrowany na podniesieniu jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem i poszanowaniem naszej najmocniejszej strony, czyli wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Więcej: nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=1013

 

 

 

 

05

08 2020

Studio grafiki

mk

Na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Korzenna zawsze może liczyć !

„Studio grafiki-pomysł na medal”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Utworzenie studia grafiki w Centrum Kultury w Korzennej to  projekt, który uzyskał wsparcie ze środków Ministerstwa Kultury w Dziedzictwa Narodowego  w kwocie 72.000,00 złotych.

Kwota przeznaczona jest na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem graficznym, zestawu multimedialnego, plotera drukującego, filtra węglowego oraz zestawu mebli.

Studio pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy, podniesie standardy i jakość usług w zakresie edukacji oraz zapewni doskonałe warunki do rozwijania swoich pasji.

 

19

08 2017

„Rodzina to jedyna drużyna”

 

fio

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

REKRUTACJA 27.04.2017 r. – 10.05.2017 r . !

Rodzina to jedna drużyna

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej, serdecznie zaprasza do udziału w  projekcie pn. Rodzina to jedna drużyna, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału zapraszamy: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub też osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny- korzystających z pomocy OPS w Korzennej.

Zaplanowane działania dla uczestników projektu to :

Warsztaty „ Z ołówkiem w ręce” –  zajęcia rysunku dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych ( szkic, plakat, martwa natura, pejzaże itp.) Efekty prac uczestników warsztatów zostaną zaprezentowano, na zorganizowanej powarsztatowej wystawie, połączonej z wystawą znanego lokalnego artysty.

Warsztaty „ Bliżej nieba” – integracyjne zajęcia modelarskie dla  synów i ojców. W warsztatach przewidziano udział 13 osób w tym  10 uczestników projektu oraz 3 ojców ( wolontariuszy) Ojcowie na zaproszenie swoich synów będą wspólnie pracować nad stworzeniem niepowtarzalnych modeli latających ( samoloty, latawce itp.)

Warsztaty „ Kuchni regionalnej” – integracyjne zajęcia z zakresu kuchni regionalnej dla córek i matek. Warsztaty zaplanowano w jednej grupie dla 13 osób, w tym 10 uczestników projektu oraz 3 mam ( wolontariuszy)

Warsztaty „ Poczytaj mi mam, poczytaj mi tato” – literackie zajęcia dla dzieci i rodziców. Warsztaty będą odbywały się w jednej grupie 14 osobowej w tym 10 uczestników projektu i 4 rodziców ( wolontariuszy). Celem warsztatów jest integracja rodziców i dzieci połączona z tworzeniem wspólnych opowiadań.

Warsztaty „ Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj” – zajęcia polegające na organizacji i planowaniu dwóch wyjazdów dla wszystkich uczestników projektu. Weźmie w nich udział 10 osób.

Warsztaty „ Problem do rozwiązania”  – zajęcia będą prowadzone dla trzech 5 – osobowych grup ( łącznie 15 uczestników) W trakcie warsztatów wypracowano zostaną 3 projekty odnoszące się do najbliższego otoczenia uczestników ( np. związanych z problemami słabych więzi rodzinnych, grupami zagrożonymi wykluczeniem itp.)

Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w przynajmniej  1 wycieczce zaplanowanej podczas warsztatów „ zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj”.

Wszystkie proponowane formy wsparcia są BEZPŁATNE.

Serdecznie zapraszamy !

Proponowane miejsca poszczególnych warsztatów

Lp. Zajęcia Grupy Liczba uczestników
1. Warsztaty

Z ołówkiem w ręce

Grupa I – DK Wojnarowa 10
2. Warsztaty

Bliżej nieba

Grupa I –  Pracownia Dworska 10
3. Warsztaty

Kuchni regionalnej

Grupa I – DK Jasienna 10
4. Warsztaty

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato

Grupa I – Gminna Biblioteka w Korzennej 10
5. Warsztaty

Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj

Grupa I  – Dwór w Korzennej 10
6. Warsztaty

Problem do rozwiązania

Grupa I – CSK Korzenna

Grupa II – DK Lipnica

Grupa III – DK Siedlce

5

5

5

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Centrum Kultury w Korzennej ( Dwór) w okresie od 27. 04.2017 r. do 10 .05.2017 r w godzinach od 07.00 do 15.00

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Zgoda na udział w projekcie

regulamin_rekrutacji_fio__2017

27

04 2017

Pomoc żywnościowa

POPZ-logotypy_mini

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Stowarzyszeniu KORZENIE, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie KORZENIE objęło wsparciem żywnościowym 872 osób.

29

11 2016

Gminny Dzień Rodziny – Koniuszowa 29.05.2016

plakat-internet

23

05 2016

Fabryka pomysłów – mali przedsiębiorcy z Korzennej

fio

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej oraz Sklepem Muzycznym AMADEUSZ, serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. Fabryka pomysłów – mali przedsiębiorcy z Korzennej, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Do udziału zapraszamy: dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat (104 osoby), zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna, lub uczęszczające do jednej ze szkół w GK. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub utrzymujących się wyłącznie z małych, nierentownych gospodarstw rolnych, czy też osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny.
Zaplanowane działania dla uczestników projektu:
  • Warsztaty przedsiębiorczości – 20 osób ( 4 grupy x 5 osób)
  • „ Fabryka zabawek” – warsztaty robienia zabawek 64 osoby ( 8 grup x 8 osób)
  • Warsztaty organizacji i planowania- 20 osób (2 grupy x 10 osób)

Ponadto dla wszystkich uczestników – wyjazd na 2 wycieczki zaplanowane podczas warsztatów planowania i organizacji, happening integracyjny „ Dzień Przedsiębiorczości”, catering w trakcie zajęć, ubezpieczenie na czas trwania zajęć.

Aby zapisać się na zajęcia, należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową.
Karta  jak   i  informacje   dotyczące   projektu  dostępne   są  także na   stronie   internetowej:  www.korzenna.pl,
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Centrum Kultury w Korzennej (Dwór) w okresie od 11. 05.2016 r. do 27.05.2016 r w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz 29.05.2016 na stoisku promocyjnym, podczas Gminnego Dnia Rodziny w Koniuszowej.

 

Karta zgłoszenia

REGULAMIN REKRUTACJI

11

05 2016

Pomoc żywnościowa

pomoc żywnościowa

16 i 27 kwietnia 2016r.

w tych dniach Stowarzyszenie Korzenie przekaże paczki żywnościowe pozyskane przy współpracy z Bankiem Żywności wszystkim mieszkańcom Gminy Korzenna, którzy objęci są Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

18

04 2016

Konkurs piosenki turystycznej – zapisy

piosenka turystycznaStowarzyszenie „Korzenie”, Gmina Korzenna oraz Centrum Kultury w Korzennej zapraszają do udziału w drugiej edycji Konkursu Piosenki Turystycznej „Szła piosenka leśną drogą”. Zgłoszenia są przyjmowane do 24 kwietnia.

Trzy dni później (od godz. 10) przewidziano przesłuchania konkursowe w Domu Kultury w Mogilnie.

Konkurs jest skierowany do osób z trzech kategorii wiekowych – kl. 0-3 szkół podstawowych, kl. 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjum. Laureaci otrzymają dyplomy, a także nagrody rzeczowe. Finał konkursu będzie towarzyszył tegorocznej „Majówce na Bukowcu”.

W załącznikach umieszczono regulamin i kartę zgłoszeniową:

—–> karta zgłoszeniowa <—–

—–> Regulamin <—–

01

04 2016

Jabłka

Już 10 marca 2016 roku

Stowarzyszenie KORZENIE

przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korzennej

będzie przekazywać JABŁKA

dla wszystkich osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

 

Natomiast 15 marca 2016 roku

wydawane będą paczki żywnościowe.

 

04

03 2016