Warsztaty edukacji ekonomicznej

Dnia 22 lutego 2016 roku w Dworze w Korzennej o godzinie 10.00 i 12.00 zostaną przeprowadzone warsztaty edukacji ekonomicznej. Skierowane są one dla osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Stowarzyszenie KORZENIE oraz Bank Żywności w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich uczestników objętych programem.

POPZ-logotypy_mini

21

02 2016

Warsztaty kulinarne

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko paczki z artykułami spożywczymi. Kolejny już raz 9 lutego 2016 roku w Dworze w Korzennej odbyły się warsztaty żywieniowe i kulinarne. Zgodnie z wytycznymi Programu w warsztatach mogli wziąć udział wszyscy, który byli zakwalifikowani do pomocy żywnościowej.

21

02 2016

Wsparcie z Banku Żywności

Ponad 34 000 kg żywności Stowarzyszenie Korzenie pozyskało z Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy w 2015 roku. Wsparcie żywnościowe otrzymało 872 osoby z 187 rodzin.

W styczniu i w lutym tego roku do mieszkańców trafiło już blisko 15 000 kg artykułów żywnościowych. Program ten będzie kontynuowany także w następnych miesiącach.

21

02 2016

Paczki żywnościowe

Już 7 października Stowarzyszenie Korzenie będzie przekazywać paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej gminy, które otrzymały stosowne skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej.

03

10 2015

WARSZTATY KULINARNE

Dnia 1 października 2015 w Centrum Kultury w Korzennej odbyły się warsztaty kulinarne, w których wzięło udział 30 osób. Ich organizatorem był Bank Żywności w Krakowie.

Warsztaty te przeznaczone były dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej
z Banku Żywności, realizowane w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

03

10 2015

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

POPZ-logotypy_mini

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce  mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku  osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych przez Stowarzyszenie KORZENIE.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

23

09 2015

„Skazani na sukces”

FIO_MPiPS_logo1Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Korzenna do udziału w realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna „KORZENIE” w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej projekcie pn. „Skazani na sukces”.

Pozyskano na ten cel środki finansowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Działania będą realizowane w okresie maj – październik 2015 r. Wyznaczonym celem projektu jest wzrost integracji oraz zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Korzenna. Priorytetowo do działań projektowych zakwalifikujemy dzieci z rodzin wielodzietnych lub utrzymujących się wyłącznie z małych, nierentownych gospodarstw rolnych lub osiągających bardzo niski dochód na członka rodziny.

Realizacja warsztatów została przewidziana na okres wakacji 2015 r. Można zapisać się na jeden z poniższych rodzajów zajęć:
– warsztaty przedsiębiorczości (4 grupy x 5 osób) – polegające na zaplanowaniu i poprowadzeniu na programie-symulatorze własnych firm, ponadto pomysły na biznes poszczególnych grup zostaną zamieszczone na stronie internetowej i poddane głosowaniu, zwycięska grupa, której pomysł zostanie oceniony najwyżej, otrzyma atrakcyjne nagrody, pozostałe grupy również otrzymają upominki za udział w warsztatach.
– warsztaty art-recyklingu (4 grupy x 5 osób) – polegające na przerabianiu np. nienoszonej odzieży na torebki i torby, etui na telefony, piórniki, zabawki, biżuterię (np. korale z materiału, guzików itp.), w trakcie warsztatów wykorzystane zostaną motywy ludowe jako sposób na łączenie lokalnych dóbr kultury z działaniami ekologicznymi.
– warsztaty ludowej sztuki użytkowej np. garncarstwa, rzeźby użytkowej (4 grupy x 5 osób) – szczegółowa tematyka warsztatów zostanie dobrana w zależności od zainteresowań uczestników, warsztaty będą miały związek z tzw. ginącymi zawodami, będą też prezentowały sposób na wykorzystanie lokalnych dóbr kultury w celu prowadzenia ciekawego biznesu w naszym rejonie.

Ponadto dla wszystkich uczestników – wyjazd na ściankę wspinaczkową, impreza integracyjna „Dzień przedsiębiorczości”, catering w trakcie zajęć, ubezpieczenie na czas trwania zajęć, materiały szkoleniowe (pendrive’y, smycze, notatniki).

Do projektu zakwalifikujemy 60 osób.

Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń można składać w terminie 15 – 29 maja 2015 r. w siedzibie Centrum Kultury w Korzennej (Dwór) u Pani Magdaleny Gut.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszeń dostępne są poniżej oraz w wersji papierowej w Centrum Kultury w Korzennej.

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTY do pobrania w wersji elektronicznej:

—–> REGULAMIN REKRUTACJI <—–

—–> KARTA ZGŁOSZENIA <—–

11

05 2015

Drugi etap pomocy żywnościowej – podsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność dla osób najuboższych. Celem programu jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących poprzez dostarczenie artykułów spożywczych pierwszej potrzeby.
Po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wójtem Gminy Korzenna zaangażowało się w pozyskanie 7500 kg artykułów spożywczych. Koszyk przekazanych produktów żywnościowych trafił do 699 osób z 141 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z terenu Gminy Korzenna dnia 15 stycznia 2015 roku.

Kolejny raz dziękujemy wszystkich, którzy wzięli udział w zorganizowaniu  pomocy żywnościowej. Dziękujemy szczególnie stowarzyszeniu BELFER za pomoc w wydawaniu paczek.

Tekst: Monika S.

19

01 2015

Żywność dla potrzebujących

pead_largeStowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna „KORZENIE” wraz z Wójtem Gminy Korzenna panem mgr Leszkiem Skowronem w okresie przedświątecznym zorganizowało pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Korzenna w postaci paczek żywnościowych.

Akcję przeprowadzono 12 grudnia 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korzennej wytypowano 520 osób z 101 rodzin, do których trafiło 5 650,20 kilogramów żywności.

papiez

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w zorganizowaniu  pomocy żywnościowej, w szczególności dla pani Marii Marcinowskiej Prezesa Stowarzyszenia BELFER za pomoc w wydawaniu paczek.

Drugi etap w/w pomocy żywnościowej zostanie przeprowadzony dnia 15 stycznia 2015r., w którym zostaną przekazane kolejne paczki z żywnością dla potrzebujących rodzin w Gminie Korzenna.

Tekst: Monika S.

14

01 2015