ZARZĄD

 ZARZĄD 

Prezes  – pan Andrzej Kubisz

Wiceprezes – pan Damian Szczerba

Wiceprezes – pan Piotr Ogorzałek

Skarbnik – pani Monika Rydzyk

Sekretarz – pan Dariusz Brończyk

Comments are closed.